MUHSGK Uygulamasında Sorun Yaşanmaması İçin VKN ile SGK İşyeri Sicil Numaralarının Eşleştirilmesi Gerekmektedir (15.11.2019)

01/01/2020 tarihinde tüm Türkiye’ de başlanılacak olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasının sağlıklı...
ayrıntılar için tıklayın


Belge Türü veya Kanun Türü Farklı Olan Sigortalılar İçin Yeni Eksik Gün Nedeni Oluşturuldu (14.11.2019)

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sigortalılar ile yabancı uyruklu sigortalılar için aynı sigortalının birden fazla belge ya...
ayrıntılar için tıklayın


Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi (14.11.2019)

Bilindiği üzere, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa...
ayrıntılar için tıklayın


Toplu Gelir Belgesi Eklenmesinde Kayıt Sınırı Getirilmiştir (13.11.2019)

İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi mükellefler için ”Excel” aracılığıyla toplu...
ayrıntılar için tıklayın


Vergi Konseyi Yönetmeliği (12.11.2019)

Bu Yönetmeliğin amacı, Bakanlığa vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek...
ayrıntılar için tıklayın


Özel Faturanın Onaylanma Sürecinde Değişiklik Yapıldı (11.11.2019)

Özel fatura, Türkiye de yerleşik olmayanlara yapılan teslim ve satışlarda (bavul ticaretinde)    katma değer vergisi...
ayrıntılar için tıklayın


Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 28) (08.11.2019)

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin...
ayrıntılar için tıklayın


KAPSAM 4A Uygulamasının 4/1-(a), 4/1-(b), 4/1-(c) Ödeme Sistemleriyle Entegre Edilmesi (05.11.2019)

Bilindiği üzere, 4/1-(a) kapsamında sigortalı ve hak sahiplerine bağlanan gelir/aylıkların yersiz olarak ödenmesini...
ayrıntılar için tıklayın


5510/91-1 inci Fıkraya Göre Yapılacak Erteleme İşlemleri İle Tahakkuk ve Tahsilat Sürelerine İlişkin e-Posta Gönderilmesine Yönelik (05.11.2019)

KKÇ ve İZ olmuş işyerlerinin haricinde, İşverenlerin belge verme süreleri ile tahakkuk eden prim borçlarının yasal...
ayrıntılar için tıklayın


Turizm Payı Beyannamesi Hakkında Duyuru (04.11.2019)

11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkındaki Kanunun 6 ncı maddesine...
ayrıntılar için tıklayın


Turizm Payı Beyannamesinde Bilinmesi Gerekenler (04.11.2019)

15 Temmuz 2019 tarihli ve 30832 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7183 Sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı...
ayrıntılar için tıklayın


Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 120 (31.10.2019)

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatılmıştır.
ayrıntılar için tıklayın


“Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” ile İlgili TÜRMOB Raporu (Görüş ve Öneriler) (31.10.2019)

YÖNETİCİ ÖZETİ Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik...
ayrıntılar için tıklayın


2019/3. Geçici Vergi Dönemi İçin Enflasyon Düzeltmesi (Enflasyon Muhasebesi) Yapılmayacak (Kuyumcular Hariç) (31.10.2019)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2019/Eylül ayına ilişkin verilere göre; Yİ-ÜFE'deki artış...
ayrıntılar için tıklayın


2019/3. Geçici Vergi Donemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleri (31.10.2019)

Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesinde, yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği ve bu hükmün yabancı para...
ayrıntılar için tıklayın


Defter Beyan Sisteminde 'Mükellef Kartı' Uygulaması Kullanıma Açılmıştır (31.10.2019)

Beyannamelerin Sistemden hızlı ve pratik bir şekilde gönderilmesine imkan sağlayan "Mükellef Kartı" uygulaması...
ayrıntılar için tıklayın


Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (25.10.2019)

İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi mükellefler için ”Excel” aracılığıyla toplu ...
ayrıntılar için tıklayın


Tecil Faizi Oranı Yıllık %19’a Düşürüldü (25.10.2019)

Halen yıllık %22 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı 25 Ekim 2019 tarihinden itibaren yıllık %19 olarak...
ayrıntılar için tıklayın


E-Belge Uygulamaları Rehberi (E-Fatura, E-Arşiv, Fatura, E-İrsaliye, E-Serbest Meslek Makbuzu) (22.10.2019)

Rehberi bilgisayarınıza ücretsiz indirmek için tıklayınız...
ayrıntılar için tıklayın


E-Defter Berat Dosyalarını Geçici Vergi Dönemleri Bazında Oluşturma, İmzalama/Onaylama ve Yükleme İmkanı Getirildi (21.10.2019)

e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükelleflerin; e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura...
ayrıntılar için tıklayın