e-Defter Beratlarının Aylık Veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin GİB Duyurusu (18.01.2020)

Bilindiği üzere, 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No'lu Elektronik Defter Genel...
ayrıntılar için tıklayın


GİB Önemli Duyuru: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (17.01.2020)

340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan sözleşmeler, 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı...
ayrıntılar için tıklayın


e-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru (17.01.2020)

Bilindiği üzere, 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No'lu Elektronik Defter Genel...
ayrıntılar için tıklayın


1003B Beyanname Kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine Özel Şifre Alınabilmesi (15.01.2020)

Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar ile 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç...
ayrıntılar için tıklayın


Turizm Payı Beyannamesi Kullanıma Açıldı (15.01.2020)

7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkındaki Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında "Turizm Payı...
ayrıntılar için tıklayın


Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 122 (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Sirküleri) (14.01.2020)

Elektronik ortamda mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması ve bu şifre ile...
ayrıntılar için tıklayın


Karar Defteri'nin Kapanış Tasdiki ve Ara Tasdikler 31.01.2020 Tarihine Kadar Yaptırılması Gerekir (13.01.2020)

1-    Anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve kooperatiflerin tutmak zorunda oldukları Yönetim...
ayrıntılar için tıklayın


Defter Beyan Sistemi Duyuruları “Mükellef Kartı Bilgi Girişlerinin Süresi 15 Şubat 2020 Tarihine Kadar Uzatılmıştır (13.01.2020)

Defter-Beyan Sistemi kapsamında yer alan mükelleflerin  https://portal.defterbeyan.gov.tr adresine giriş yaparak karşılama...
ayrıntılar için tıklayın


Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden Yararlanan Mükelleflere e-Arşiv Fatura Düzenlemelerinde Kolaylık Getirildi (13.01.2020)

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden yararlanan mükelleflerce, vergiler dahil toplam satış tutarı...
ayrıntılar için tıklayın


Defter Beyan Sisteminde 7194 Sayılı Kanun Güncellemeleri (11.01.2020)

7194 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde 193 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının...
ayrıntılar için tıklayın


Bazı İllerimizde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderimi Hakkında Önemli Duyuru (11.01.2020)

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle, Kırşehir, Amasya, Bartın ve Çankırı illerinde...
ayrıntılar için tıklayın


Mali Mühür Başvuru Sürecine İlişkin Açıklayıcı Tablo (10.01.2020)

Mali Mühür Başvuru Sürecine İlişkin Açıklayıcı Tablo...
ayrıntılar için tıklayın


Hatalı Teşvik Kayıtları Düzeltilmediği Sürece 2020/Ocak Ayından İtibaren Teşvikli Bildirge veya MUHSGK Verilemeyecek ve Ek-17 Madde Kapsamında Geriye Yönelik Verilen Teşvik Talep Değişiklikleri Onaylanmayacaktır (10.01.2020)

2020/Ocak ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinden itibaren, hatalı teşvik kaydı bulunan işyerlerince, aynı veya farklı...
ayrıntılar için tıklayın


Yurtdışı Borçlanma Taleplerinde “RA, RZ, EA, EZ” Kodu ile Yapılan Posta Başvurularında Postaya Veriliş Tarihi SGK’ya Başvuru veya Veriliş Tarihi Kabul Edilecektir (10.01.2020)

Yurtdışından posta yolu ile yapılan yurt dışı borçlanma başvurularında, RA, RZ, EA ve EZ kodu ile gönderilen postalarla...
ayrıntılar için tıklayın


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 515) (10.01.2020)

19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nin “V.2...
ayrıntılar için tıklayın


2020 Yılında Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı (09.01.2020)

2019 yılı aktif toplamı 25.370.800 TL veya net satışlar toplamı 56.379.100 TL’yi aşan mükelleflerin, 2020 yılında...
ayrıntılar için tıklayın


Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi Hakkında Duyuru (09.01.2020)

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 08.01.2020 tarihinde yapılan duyuru ile Muhtasar APHB birleşmesine ilişkin ülke...
ayrıntılar için tıklayın


SGK E-Bildirge Sistemini Kapattı (08.01.2020)

01/1/2020 tarihinden itibaren ülkenin tamamında Muhtasar ve Prim Hizmet Hizmet Beyannamesi uygulamasına geçildiğinden...
ayrıntılar için tıklayın


Bağ-Kur Sigortalıları ile 60-g Kapsamındaki Genel Sağlık Sigortalıları Prim Borçları Olsa Bile 31.12.2020 Tarihi Sonuna Kadar Sağlık Yardımlarından Yararlanabilecek (08.01.2020)

5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki Bağ-Kur sigortalıları ile 60'mcı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi...
ayrıntılar için tıklayın


Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Yapılan Değişiklik (07.01.2020)

2019 yılı 4.Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesinin Kazanç ve İlaveler kulakçığında yer alan "Zarar Olsa Dahi İndirilecek...
ayrıntılar için tıklayın